Area:
1,004,628 sq. ft


Location:
NO66 Jinji RD, Jiashan, Zhejiang Province, China