Area:
502,314 sq. ft


Location:
NO66 Jinji RD, Jiashan, Zhejiang Province, China